Starinske peći – Antikviteti

Starinske peci

Kamini Marko u svojoj ponudi imaju starinske peći.

Starinska peć sa grbom Srbije

Starinska peć sa grbom Srbije
Starinska gusana peć iz doba Austrougarske Monarhije, sa sredine 19.veka. Ima izliven grb Srbije na osnovu čega možemo zaključiti da je bila u tadašnjim državnim ustanovama. Livena je u čuvenoj livnici Austrougarske Monarhije.

Starinska peć sa početka 20. veka

Starinska peć sa sredine 20.veka

Kraljeva peć iz 1910 godine

Kaljeva peć iz 1910.godine
Izuzetno lepa i očuvana kaljeva peć iz doba Austrougarske Monarhije sa vratima od kovanog gvožđa i vatrostalnim staklom.

Starinska gusana peć sapočetka 20. veka.

Starinska gusana peć sa početka 20.veka