Zidane peći

Zidane peći

Zidane pizza peći

Zidane šamotne pizza-peći su zidane po uzoru na originalne italijanske peći na drva, te se kao takve mogu
koristiti u pizzerijama, u varijanti profesionalnog bavljenja, kao i u kućnoj varijanti, hobi program.

Pušnica

Zidana Vojvođanska pušnica, kao pandan skandinavskoj od drveta, tradicija je našeg podnevlja.
U pitanju su specijalno zidane komore namenjene sušenju, prvenstveno, mesa.
Mogu se sagraditi na različite načine, zavisno od količine mesa koja se namerava sušiti i mesta na kojem se grade. Naše komore su oblikovane tako da omogućavaju potpunu kontrolu svih uslova potrebnih za dobro i zdravo sušenje:
loženje vatre, kontrolu temperature, vlažnosti i strujanja vazduha.

Seljačke peći

Kuriozitet među svim pećima. Peć zidana od cigle starog formata, može i od biber crepa, šamotne cigle ili kombinacijom navedenog. Svojom lepotom i praktičnošću nadmašuje mnoge modernije varijante.

Krušne peći za hleb – pekare

Zahtevna vrsta peći, što se tiče same gradnje. najvažniji deo krušne peći je svod koji mora biti prilagođen nameni i dobro isplaniran. Dok se prilikom izradnje može tolerisati izvesno odstupanje, sama izgradnja svoda mora biti precizno isplanirana i tačno izvedena.